Krimpanje oziroma kovičenje kontaktov

Krimpanje oziroma kovičenje kontaktor ali pinov je eden izmed najpomembnejših operacij pri kabelski konfekciji, saj to so spoji med vodnikom in kontaktu. Pri nas se tega zavedamo in zato uporabljamo ustrezna orodja za vsak kontakt posebej. Pred samim kovičenjem izmerimo višino žičnega in izolacijskega kova, ki jo predpišejo proizvajalci orodij ali proizvajalci kontaktov. Izmerimo pa tudi izvlečno silo, ki jo preverimo z posebnim merilcem. Na razpolago imamo 4 kose strojev za avtomatsko kovičenje kavičenje, 1 kos za avtomastso odstranjevanje izolacije in kovičenje ter 2 kosa full automatskih strojev, ki sami žico narežejo, odstranijo izolacijo ter zakovičijo kontakt iz obeh strani žice, poleg tega pa imajo tudi narpavice za testiranje kovanja oziroma CFM.Z temi stroji lahko delamo velike serije in smo lahko cenovno ugodni.Vse to izdelujemo po IPC standardu.