REŠEVANJE SPOROV: Podjetje JES-EL, proizvodnja in storitve, d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.